Home » , » Để trở thành người bán hàng xuất sắc - Jeffrey J. Fox

Để trở thành người bán hàng xuất sắc - Jeffrey J. Fox

Tình Marketing Online | 11:24 PM | 0 comments
Để trở thành người bán hàng xuất sắc - Jeffrey J. Fox
Mọi công ty nếu muốn hoạt động hiệu quả, phát triển lâu dài, hoặc mở rộng quy mô hoạt động cần phải có nguồn thu nhập ổn định. Và nhân viên bán hàng chính là người đem lại nguồn thu nhập đó về cho công ty. Xin  trích lược, giới thiệu quyển sách: Để Trở Thành NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC, một tác phẩm của JEFFREY J. FOX. Được nhà xuất bản TRẺ phát hành.

 

Nguồn tin: Từ internet

Share this article :